Menu
Obec Krivany
Obec Krivany
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Starosta obce

MILAN TIMKO

Ľadová 324/48, Krivany
mobil: 0911 540 008

 

KOMPETENCIE STAROSTU:

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.
Zákon o obecnom zriadení starostovi obce vymedzuje nasledovné kompetencie:

priamo riadi:

 • sekretariát obecného úradu,
 • iných zamestnancov obce,


schvaľuje:

 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,


rozhoduje o:

 • všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného zastupiteľstva,
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov obce,
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce,
 • tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,
 • zriadení krízového štábu obce, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,


vykonáva:

 • obecnú správu,
 • hodnotenie priamo riadených zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,


uzatvára:

 • pracovné zmluvy so zamestnancami obce,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Geoportál obce

Mapa Slovakia Digital logo

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Sviatok a výročie

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Kroniky obce

kroniky obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu