Menu
Obec Krivany
Obec Krivany
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Protispoločenská činnosť

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti:

  • s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil,
  • ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
  • urobenia oznámenia, ak jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov alebo
  • s oznámením, ktoré bolo podané anonymne a totožnosť osoby bola odhalená.

Spôsob podania oznámenia

Oznámenie možno podať písomne  a to osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy prípadne elektronickou poštou alebo osobne v podateľni obce. Oznámenie môže byť aj anonymné, pričom takéto sa riadne prešetrí.

Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke na adresu :

Obecný úrad Krivany

Mgr. Monika Brillová

Záhradná 46, 082 71 Krivany

s vyznačenou poznámkou „Neotvárať do rúk HK“ s uvedeným doručením do podateľne. Podateľňa označí zalepenú obálku došlou poštovou pečiatkou s dátumom doručenia.

Osobné oznámenie - ústne do zápisnice v kancelárii zodpovednej osoby a to v priestoroch Obecného úradu Krivany, pričom si oznamovateľ musí telefonicky dohodnúť osobne.

Internetové oznámenie – odkazom cez webovú stránku obce, kde môže oznamovateľ zadať svoje oznámenie alebo na mailovú adresu zodpovednej osoby.

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní v prostredí obce  Krivany hlavná kontrolórka obce :

Mgr. Monika Brillová , tel: 0915 973 261 , mail: hk.brillova@gmail.com

Smernica o protispoločenskej činnosti (727.61 kB)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Geoportál obce

Mapa Slovakia Digital logo

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Sviatok a výročie

Meniny má Valér, Apolón, Erich, Verner, Ilma

Kroniky obce

kroniky obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu