Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Meteostanica KRIVANY

meteostanica

Kaštieľ KRIVANY

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 5. 8. 2021
slabý dážď 23 °C 16 °C
piatok 6. 8. mierny dážď 20/12 °C
sobota 7. 8. jasná obloha 26/11 °C
nedeľa 8. 8. slabý dážď 29/15 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

P1080637

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30 - 12:00  

13:00 - 15:30

Utorok:

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

Streda:

7:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Štvrtok nestránkový deň
Piatok:

7:30 - 12:00

13:00 - 14:30

   
Obed: 12.00 - 12.30

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 38
DNES: 482
TÝŽDEŇ: 2126
CELKOM: 946100

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Zloženie samosprávy obce Krivany

Ján Šejirman - starosta obce, Hlavná 177/30, Krivany
Monika Brillová - kontrolór obce

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Marcel Černický - Hlavná 279/5, Krivany
2. Marek Dlugoš - Zámocká 228/10, Krivany
3. Martina Kuchárová - Ľadová 160/35, Krivany
4. JUDr. Marko Berdis - Hlavná 89/18, Krivany
5. Mgr. Gabriela Sabolíková - Hlavná 281/1, Krivany
6. Peter Šejirman - Hlavná 300/66, Krivany
7. Mgr. Martina Bodnárová - Kostolná 104/14, Krivany                                                                                      8. Marián Huňady - J. A. Komenského 21/2                                                                                                          9. Ing. Matúš Urda - Pod Koscelcom 239/20

 
Poslanec obecného zastupiteľstva oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Poslanec: Marek Dlugoš 

Zástupca starostu obce

Poslanec: Peter Šejirman 

Členovia obecnej rady: 

Členovia: Peter Šejiman, Mgr. Gabriela Sabolíková, JUDr. Marko Berdis 

 

1.) Komisia na ochranu verejného poriadku 

Predseda: JUDr. Marko Berdis
Členovia: Ing. Matúš Urda, Mgr. Marcel Černický, Katarína Timčová  

 

2.) Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Marek Dlugoš 
Členovia:  Martina Kuchárová, JUDr. Marko Berdis, Ing. Matúš Urda                                     

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019

Poslanci zodpovední za oblasť 

oblasť – školstva, stavebná –  Peter Šejirman

oblasť -  informácie a komunikáciu a šport  

oblasť -  rómska komunita, bytová – Mgr. Marcel Černický

oblasť -  finančná,  správy majetku – Martina Kuchárová

oblasť -   regionálneho rozvoja, životného prostredia  a podnikania- Ing. Matúš Urda

oblasť – prípravy turistických a cyklistických trás – Marián Huňady

oblasť-   právna, sťažnosti, priestupky – JUDr. Marko Berdis

oblasť -  sociálna, kultúrna, mládež, Únia žien  –  Mgr. Gabriela Sabolíková

oblasť-  starostlivosť o občianske združenia-  1.FK Krivany, DFSk J. Lazoríka,                                          DHZ iné OZ pôsobiace na území obce-  Marek Dlugoš

 

KOMPETENCIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obce Krivany je 9. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "obecné zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života obce.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu,
- schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
- uznášať sa na nariadeniach,
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
- určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu,
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Orgánmi OZ sú:
- obecný úrad ako výkonný orgán OZ a starostu,
- komisie OZ ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
- hlavný kontrolór ako kontrolný organizačný útvar.

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií:

Rokovací poriadok OZ 2018 - 2022

Rokovací poriadok komisie OZ na ochranu verejného záujmu