Menu
Obec Krivany
Obec Krivany
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Podateľňa tlačív

Podateľňa tlačív vám pomôže podať tlačivá na obecnom úrade.

Ako to funguje Podanie tlačiva

Dane

Daň z nehnuteľnosti

dan-z-nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB

Daň z nehnuteľnosti Potvrdenie FO

Daň z nehnuteľnosti Potvrdenie FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,16 kB

Daň z nehnuteľnosti Potvrdenie PO

Daň z nehnuteľnosti Potvrdenie PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,93 kB

Daň za nevýherné hracie prístroje

dan-za-nevyherne-hracie-pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,93 kB

Daň za psa

dan-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,12 kB

Daň zo stavieb

dan-zo-stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,67 kB

Daň zo stavieb slúžiacich na viacero účelov

dan-zo-stavieb-sluziacich-na-viacero-ucelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,88 kB

Príloha k zníženiu alebo oslobodeniu od dane pozemkov

priloha-k-znizeniu-alebo-oslobodeniu-od-dane-pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,9 kB

Priznanie k dani z pozemkov

priznanie-k-dani-z-pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,41 kB

Evidencia obyvateľstva

Cestné vyhlásenie a splnomocnenie

cestne-vyhlasenie-a-splnomocnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,93 kB

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

navrh-na-zrusenie-trvaleho-pobytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,49 kB

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

odhlasovaci-listok-z-trvaleho-pobytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,1 kB

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

prihlasovaci-listok-na-prechodny-pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,31 kB

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

prihlasovaci-listok-na-trvaly-pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,58 kB

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,96 kB

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby

navrh-na-povolenie-zmeny-v-uzivani-stavby-bez-zmeny-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,38 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,62 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-vyuziti-uzemia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,1 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,11 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,91 kB

Návrh na vydanie územneho rozhodnutia pre prístavby, nadstavby,

Návrh na vydanie územneho rozhodnutia pre prístavby, nadstavby,.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,86 kB

Návrh na vyvlastnenie

navrh-na-vyvlastnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,88 kB

Návrh na začatie územného konania

Návrh na začatie územného konania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,65 kB

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebne konanie

obsah-a-rozsah-projektovej-dokumentacie-pre-stavebne-konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,47 kB

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,63 kB

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,96 kB

Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác

ohlasenie-stavebnych-uprav-udrziavacich-prac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,43 kB

Oznámenie o začatí stavby

oznamenie-o-zacati-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,32 kB

Prehlásenie stavebného dozoru

prehlasenie-stavebneho-dozoru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,83 kB

Terénne úpravy návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

terenne-upravy-navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,02 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,5 kB

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,91 kB

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,67 kB

Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby nadstavby prístavby stavebnej úpravy

ziadost-o-povolenie-zmeny-dokoncenej-stavby-nadstavby-pristavby-stavebnej-upravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,17 kB

Žiadosť o povolenie zmeny stavby ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní

ziadost-o-povolenie-zmeny-stavby-ktora-je-spojena-so-zmenou-v-jej-uzivani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,74 kB

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

ziadost-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,97 kB

Žiadosť o povolenie zmeny účelu využitia stavby

Žiadosť o povolenie zmeny účelu využitia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,84 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,84 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

ziadost-o-predĺzenie-platnosti-stavebneho-povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,82 kB

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,75 kB

Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,93 kB

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost-o-stavebne-povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,33 kB

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

ziadost-o-stavebne-povolenie-v-zlucenom-uzemnom-a-stavebnom-konani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,11 kB

Žiadosť o určenie súpisného čísla

ziadost-o-urcenie-supisneho-cisla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165 kB

Žiadosť o územno plánovaciu informáciu

ziadost-o-uzemno-planovaciu-informaciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,77 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby

ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-zaciatku-uzivania-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,51 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,72 kB

Žiadosť o vydanie závažného stanoviska

ziadost-o-vydanie-zavazneho-stanoviska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,53 kB

Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby

ziadost-o-zmenu-terminu-dokoncenia-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,38 kB

Žiadosť o zriadenie zjazdu pripojenia

ziadost-o-zriadenie-zjazdu-pripojenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,56 kB

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

ziadost-o-zrusenie-supisneho-cisla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,37 kB

Všeobecné tlačivá

Evidenčný list psa

evidencny-list-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,76 kB

Splnomocnenie pre dedičské konanie

splnomocnenie-pre-dedicske-konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,12 kB

Súhlas dotknutej osoby

suhlas-dotknutej-osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,48 kB

Vyučtovanie dotácie

Vyučtovanie dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,57 kB

Žiadosť o poskytnutie dotácie z RO

Żiadosť o poskytnutie dotácie z RO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,42 kB

Životné prostredie

Oznámenie o výrube drevín o obnove produkčných ovocných drevín a rastúcich mimo lesných pozemkov

oznamenie-o-vyrube-drevin-o-obnove-produkcnych-ovocnych-drevin-rastucich-mimo-lesnych-pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,38 kB

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození

oznamenie-o-vyrube-pri-bezprostrednom-ohrozeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,69 kB

Žiadosť o povolenie výrubu

Žiadosť o povolenie výrubu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,13 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-dreviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,27 kB

Podanie tlačiva

 Ak ste si istí vyplnením, tlačivo môžete rovno vytlačiť a zaniesť na úrad. Tlačivo je po elektronickom podaní potrebné overiť fyzicky na úrade.

Ako naša podateľňa funguje?

Ako naša podateľňa funguje?

  1. Stiahnite si vybrané tlačivo (PDF dokument)
  2. Vyplňte ho v počítači.

Nie je potrebné tlačivá hneď tlačiť. Jednoducho ho po stiahnutí vyplňte.

  1. Podanie tlačiva – dve možnosti
    • Podajte tlačivo cez  online formulár

Následne stačí prísť na úrad, kde bude vaše tlačivo pripravené. Spolu ho skontrolujeme a podanie dokončíme.

  • Vyplňte ho, vytlačte a zaneste na úrad

Ak ste si istí vyplnením, kľudne si tlačivo vytlačte a následne zaneste na úrad. Ušetríte tým čas sebe aj pracovníkom na úrade.

 

Formulár - Podanie Tlačiva

(5 MB max.)
Všetky údaje spracuje pracovník obecného úradu. Nebudú nikdy publikované ani poskytnuté tretím stranám.

označuje povinné pole.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Geoportál obce

Mapa Slovakia Digital logo

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Sviatok a výročie

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Kroniky obce

kroniky obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu